Bir ısı santralinde hazırlanan sıcak akışkanın istenilen ortama taşınması ile bu ortamların ısıtılması yöntemine “merkezi ısıtma sistemi” denir. Bir sıcak su sistemi genel olarak sıcak su kazanı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı elemanlar, sirkülasyon pompası, genleşme kabı, otomatik kontrol cihazları radyatör apılarda en çok tercih edilen  sistemdir.

petek ve çeşitli donanım ve ara parçalarından oluşur.

Sıcak su kazanında üretilen sıcak su borularla radyatör, kollektör, sıcak hava  gibi ısıtıcı elemanlara taşınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan sıcak su, kazana geri döner. Bu sebepten dolayı şebeke suyundaki kireç zamanla tortu ve balçıklaşmaya sebep olur ve suyun sirkülasyonu sırasında radyatör petekleri ve boruların tıkanmasına neden olur.Kapalı devre ısıtma sistemlerine düzenli olarak bakım yapılması sistem dahilindeki kazan ve tüm peteklerin temizlenmesi gerekir.

 Temizlik işleminin yapılmaması durumunda peteklerin alt kısmına çöken kireç ve tortular  ısınma problemleri yaşanmasına, peteklerin altı ısınmadığı için dairelerin ısıdan eskisi gibi faydalanamamasına yol açar.Daha iyi verim için her yıl düzenli olarak merkezi sistem temizliği ve bakımı yaptırılmalıdır.